Site Kullanım Koşulları

 

  1. PORTAL KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca “PORTAL” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde “PORTAL” ı kullanmaktan vazgeçiniz. “PORTAL” sahibi bu “PORTAL” da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “PORTAL” ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu “PORTAL”ın sahibi Arap Cami Mah. Kürekçiler Cad. Küçük Yeni Han No: 26 Karaköy / İSTANBUL – TÜRKİYE

 adresinde mukim Onur Hırdavat İnş. Otom. Tur. San Ve Tic.Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca “Onur Hırdavat Nejdet” olarak anılacaktır)’dir. “PORTAL” da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler Onur Hırdavat İnş.Otom.Tur.San Ve Tic.Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu “PORTAL”’ da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları 

Onur Hırdavat Nejdet” “KULLANICI” ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL” da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL” a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” 10/8/2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL” ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu “Site Kullanım Koşulları” ayrıca, “Onur Hırdavat Nejdet” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Üyelik Sözleşmesi” nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

  1. TANIMLAR

2.1. SİTE : Onur Hırdavat Nejdet” tarafından belirlenen çerçeve içerisin de çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.onurhirdavatnejdet.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : “PORTAL” a ve/veya “Onur Hırdavat Nejdet VERİ TABANI”’ na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL” a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : “PORTAL” dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. “Onur Hırdavat Nejdet ARAYÜZÜ” : Başta “ÜYE”’ ler tarafından oluşturulan içeriğin “KULLANICILAR” tarafından görüntülenebilmesi ve “ Onur Hırdavat Nejdet VERİ TABANI” ın dan sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Onur Hırdavat Nejdet” e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. Onur Hırdavat Nejdet VERİ TABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Onur Hırdavat Nejdet” e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. “ÜYE” : Onur Hırdavat Nejdet” tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan “ÜYE”’ lik sürecini tamamlayarak; “”Onur Hırdavat Nejdet“’ in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri “ÜYE” lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi “KULLANICI”.

2.8. “ÜYE SÖZLEŞMESİ”: “PORTAL” dahilinde “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; “Onur Hırdavat Nejdet” ile “ÜYE” arasında üyelik kayıt sürecinde “ÜYE” nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. “Onur Hırdavat Nejdet“, “ÜYE SÖZLEŞMESİ”’ ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle “ÜYE”nin onayına sunabilir. Bu durumda “ÜYE” olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre ; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

  1. Onur Hırdavat Nejdet HİZMETLERİ

3.1. Onur Hırdavat Nejdet“, “ÜYE” ler tarafından “Onur Hırdavat Nejdet VERİ TABANI” na yüklenen içeriklerin “KULLANICILAR” tarafından “PORTAL” üzerindeki ara yüzler kullanılmak suretiyle “Onur Hırdavat Nejdet VERİ TABANI” üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden “Onur Hırdavat Nejdet” e ait ara yüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. Onur Hırdavat Nejdet“, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE” lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, “KULLANICILAR” ve/veya “ÜYE” lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. Onur Hırdavat Nejdet“, “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde “ÜYE” lerine “PORTAL” içerisinde “KULLANICILAR” ın “ÜYE” ler in ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. Onur Hırdavat Nejdet“, “ÜYE” lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer “ÜYE” ler tarafından “PORTAL” üzerinden “Onur Hırdavat Nejdet” e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden “ÜYE” leri’ nin hizmetine sunmaktadır.

3.5. Onur Hırdavat Nejdet“, “ÜYE” lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer “ÜYE” ve “KULLANICI” ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. Onur Hırdavat Nejdet” tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen “Onur Hırdavat Nejdet“’ in yetkisi dahilindedir. “Onur Hırdavat Nejdet” bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

  1. Onur Hırdavat Nejdet PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. “KULLANICILAR” yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. “KULLANICILAR”’ ın ve “ÜYE” ler’ in, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “PORTAL”, “ÜYE” ler tarafından “Onur Hırdavat Nejdet VERİ TABANI” na yüklenen “İÇERİK” lerin “KULLANICI” lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Onur Hırdavat Nejdet“, “KULLANCI” lar tarafından görüntülenen “İÇERİK” lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu “İÇERİK” ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. “KULLANICI” “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Onur Hırdavat Nejdet” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; “ÜYE” ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve “İÇERİK” lerden dolayı “Onur Hırdavat Nejdet” in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “Onur Hırdavat Nejdet” çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, “Onur Hırdavat Nejdet” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler, “Onur Hırdavat Nejdet“’ e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. “Onur Hırdavat Nejdet“, “KULLANICI” lar ve “ÜYE” ler tarafından “Onur Hırdavat Nejdet“’ e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. “KULLANICI”’ lar ve “ÜYE” ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Onur Hırdavat Nejdet“’’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. Onur Hırdavat Nejdet“, “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen “İÇERİK” leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Onur Hırdavat Nejdet“, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. “KULLANICI”l ar ve “ÜYE”ler, “Onur Hırdavat Nejdet” in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından yapabilir. “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, “KULLANICI”lar ve “ÜYE”ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği “KULLANICI” veya “ÜYE”ye aittir.

4.9. “KULLANICI”lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden “ÜYE” veya “Onur Hırdavat Nejdet“’ in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. Barize Reklamcılık Medya Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti., 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcısı”’ dır ve bu konu da Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” almıştır. Bu kapsamda “Onur Hırdavat Nejdet“, Barize Reklamcılık Medya Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. ile yer sağlayıcı olarak anlaşmalıdır. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı” lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla “KULLANICI” ların “PORTAL” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.11. Barize Reklamcılık Medya Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti., 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcı” olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.12. Onur Hırdavat Nejdet“, “PORTAL”’ üzerinden “KULLANICILAR” veya “ÜYE” ler tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “ÜYELİK SÖZLEŞME” leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Onur Hırdavat Nejdet” aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.13. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde “Onur Hırdavat Nejdet” VERİ TABANI”’ ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak “”Onur Hırdavat Nejdet” VERİ TABANI”’ ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Onur Hırdavat Nejdet“’ in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Onur Hırdavat Nejdet“’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, “”Onur Hırdavat Nejdet ARAYÜZÜ”’ nün “Onur Hırdavat Nejdet“’ in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü “İÇERİK”’ in “Onur Hırdavat Nejdet“’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce “Onur Hırdavat Nejdet” sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve “Onur Hırdavat Nejdet“’in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18. Onur Hırdavat Nejdet” VERİ TABANI” ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen “Onur Hırdavat Nejdetin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla “Onur Hırdavat Nejdet” VERİ TABANI”, “”Onur Hırdavat Nejdet” ARA YÜZÜ”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Onur Hırdavat Nejdet” in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “Onur Hırdavat Nejdet“‘e ait ve/veya “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “KULLANICI”’ lar, “Onur Hırdavat Nejdet” hizmetlerini, “Onur Hırdavat Nejdet” bilgilerini ve “Onur Hırdavat Nejdet“’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Onur Hırdavat Nejdet“’ in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Onur Hırdavat Nejdet“’ in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Onur Hırdavat Nejdet“; “Onur Hırdavat Nejdet” hizmetleri, “Onur Hırdavat Nejdet” bilgileri, “Onur Hırdavat Nejdet”  telif haklarına tabi çalışmaları, “Onur Hırdavat Nejdet” ticari markaları, “Onur Hırdavat Nejdet”  ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

  1. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Onur Hırdavat Nejdet“, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu “Portal Kullanım Koşulları” nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’ da ilan ederek değiştirebilir. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu “Portal Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Onur Hırdavat Nejdet” işbu “Portal Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve “ÜYELİK SÖZLEŞME” sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Onur Hırdavat Nejdet” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Onur Hırdavat Nejdet“’ in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Onur Hırdavat Nejdet“’ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu “Portal Kullanım Koşulları” dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu “Portal Kullanım Koşulları” “Onur Hırdavat Nejdet” tarafından “PORTAL” içersin de ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. “KULLANICI” lar ve “ÜYE” ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL” yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Onur Hırdavat Nejdet“, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.